دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ه‍ن‍ر دورن‍گ‍ری‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ب‍رای‌ آی‍ن‍ده‌ در دن‍ی‍ای‌ ع‍دم‌ ق‍طع‍ی‍ت‌

دانلود و مشخصات کتاب ه‍ن‍ر دورن‍گ‍ری‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ب‍رای‌ آی‍ن‍ده‌ در دن‍ی‍ای‌ ع‍دم‌ ق‍طع‍ی‍ت‌ توسط ش‍وارت‍ز، پ‍ی‍ت‍ر 13986

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ه‍ن‍ر دورن‍گ‍ری‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ب‍رای‌ آی‍ن‍ده‌ در دن‍ی‍ای‌ ع‍دم‌ ق‍طع‍ی‍ت‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍وارت‍ز، پ‍ی‍ت‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۰/۲۸,‭/ش۸۷ ه۹,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌، م‍رک‍ز آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ دف‍اع‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 13986

شماره صفحه تعداد ورق: د، ۲۱۷ ص‌

موضوع محتوای منبع: ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌,ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ,ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-5769-47-3

شماره مدرک: ک‌۲۹۷۱

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs