دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ه‍م‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ال‍م‍ن‍د اگ‍ر … (ن‍س‍خ‍ه‌۱ )

دانلود و مشخصات کتاب ه‍م‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ال‍م‍ن‍د اگ‍ر … (ن‍س‍خ‍ه‌۱ ) توسط وال‍م‍ن‌، ه‍ای‍م‍ن‌ ب‍رن‍ارد 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ه‍م‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ال‍م‍ن‍د اگ‍ر … (ن‍س‍خ‍ه‌۱ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وال‍م‍ن‌، ه‍ای‍م‍ن‌ ب‍رن‍ارد

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭RJ,‭۶۱,‭/و۲ ه۸,‭۱۳۸۸ ۱.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۴ص‌.: م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ – ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌,ک‍ودک‍ان‌ – ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌,ک‍ودک‍ان‌ – ب‍ه‍داش‍ت‌ – ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌,ن‍ش‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍زش‍ک‍ی‌) در ک‍ودک‍ان‌ – ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌,پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ – دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6190-24-5

شماره مدرک: ک‌۳۲۸۱

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs