دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ه‍م‍ه‌ ن‍ام‌ ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب ه‍م‍ه‌ ن‍ام‌ ه‍ا توسط س‍ارام‍اگ‍و، ژوزه‌ 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ه‍م‍ه‌ ن‍ام‌ ه‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ارام‍اگ‍و، ژوزه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PZ,‭۳,‭/س۱۶ ه۸,‭۱۳۷۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ه‍اش‍م‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۷۸ص‌

موضوع محتوای منبع: داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ پ‍رت‍غ‍ال‍ی‌ – ق‍رن‌۲۰

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-91975-8-6

شماره مدرک: ک‌۳۲۶۷

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs