دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ه‍م‍س‍ر دوس‍ت‌ داش‍ت‍ن‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ه‍م‍س‍ر دوس‍ت‌ داش‍ت‍ن‍ی‌ توسط خ‍دام‍ی‍ان‌ آران‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌ 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ه‍م‍س‍ر دوس‍ت‌ داش‍ت‍ن‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: خ‍دام‍ی‍ان‌ آران‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HQ,‭۷۴۳,‭/خ۴۳ ه۹۱,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ه‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور ، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ت‍اب‌ ن‍ش‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۰۵ص‌

موضوع محتوای منبع: زن‍اش‍وی‍ی‌,رواب‍ط زن‌ و م‍رد,زن‍اش‍وی‍ی‌- رواب‍ط

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6941-18-9

شماره مدرک: ک‌۳۴۳۴

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs