دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ (م‍س‍ال‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ طرح‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ وی‍ژه‌ م‍دی‍ران‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ واح‍ده‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌)

دانلود و مشخصات کتاب ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ (م‍س‍ال‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ طرح‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ وی‍ژه‌ م‍دی‍ران‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ واح‍ده‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌) توسط ف‍ت‍ح‍ی‌ واج‍ارگ‍اه‌، ک‍ورش‌ 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ (م‍س‍ال‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ طرح‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ وی‍ژه‌ م‍دی‍ران‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ واح‍ده‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ف‍ت‍ح‍ی‌ واج‍ارگ‍اه‌، ک‍ورش‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭Q,‭۱۸۰,‭/ف۲ آ۱,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: آی‍ی‍ژ

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۴۰ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: آم‍وزش‌ ح‍ی‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ – ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌,آم‍وزش‌ ح‍ی‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ – ارزش‍ی‍اب‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-8397-61-9

شماره مدرک: ک‌۲۵۵۳

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: