دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌

دانلود و مشخصات کتاب ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ توسط م‍وب‍ری‌، ج‍ان‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍وب‍ری‌، ج‍ان‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۱۹۲,‭/م۸ ن۸,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ه‌، ۶۰۸ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ه‍ا – ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌,اطم‍ی‍ن‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌ (م‍ه‍ن‍دس‍ی‌),ت‍ع‍م‍ی‍ر پ‍ذی‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-91721-6-0

شماره مدرک: ک‌۱۶۰۲

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs