دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ن‍وش‍ی‍دن‍ی‌ ه‍ا در ورزش‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب ن‍وش‍ی‍دن‍ی‌ ه‍ا در ورزش‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط ق‍اس‍م‌ ن‍ی‍ان‌، آق‍اع‍ل‍ی‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍وش‍ی‍دن‍ی‌ ه‍ا در ورزش‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ق‍اس‍م‌ ن‍ی‍ان‌، آق‍اع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TX,‭۳۶۱,‭/و۴ ق۲,‭۱۳۸۷ ۲.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۷۲ص‌.

موضوع محتوای منبع: ورزش‍ک‍اران‌ – ت‍غ‍ذی‍ه‌,آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ – ت‍اث‍ی‍ر ت‍غ‍ذی‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-206-012-2

شماره مدرک: ک‌۲۸۰۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: