دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر AVR

دانلود و مشخصات کتاب م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر AVR توسط ک‍ی‍ائ‍ی‌، م‍ه‍دی‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر AVR

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍ی‍ائ‍ی‌، م‍ه‍دی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۲۲۳,‭/ک۹ ک۹۴,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ه‍ا دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۱۷ص‌

موضوع محتوای منبع: م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر ا. وی‌. آر. ات‍م‍ل‌ – ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر – ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-181-010-7

شماره مدرک: ک‌۱۸۹۳

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs