دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ PIC ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ و C

دانلود و مشخصات کتاب م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ PIC ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ و C توسط م‍زی‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ PIC ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ و C

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍زی‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۲۲۳,‭/ک۹ د۳۹,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ص‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۷۵۲ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار + ی‍ک‌ ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌

موضوع محتوای منبع: م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ا,ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر,س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ درون‍ه‌ ای‌

شابک / شماره ISBN: ‭987-964-410-286-8

شماره مدرک: ک‌۲۶۶۵

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs