دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ م‍واد (م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌)

دانلود و مشخصات کتاب م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ م‍واد (م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌) توسط ه‍ی‍ب‍ل‍ر، آر. س‍ی‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ م‍واد (م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ه‍ی‍ب‍ل‍ر، آر. س‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۴۰۵,‭/ه۹ م۷,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: [۴۱۲] ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌,س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8703-13-9

شماره مدرک: ک‌۲۴۲۲

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs