دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ توسط ش‍ی‍م‍ز، اروی‍ن‍گ‌ ه‍رم‍ن‌ 1373

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍ی‍م‍ز، اروی‍ن‍گ‌ ه‍رم‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۳۵۰,‭/ش۹۳ م۷۲۲,‭۱۳۷۳

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1373

شماره صفحه تعداد ورق: [۸۷۳]ص‌

موضوع محتوای منبع: م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‌,دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-03-3509-6

شماره مدرک: ک‌۹۷۶

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs