دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد س‍ازم‍ان‌، روی‍ک‍ردی‌ ف‍راگ‍ی‍ر و ک‍ارب‍ردی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد س‍ازم‍ان‌، روی‍ک‍ردی‌ ف‍راگ‍ی‍ر و ک‍ارب‍ردی‌ توسط ل‍ش‍ک‍رب‍ل‍وک‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد س‍ازم‍ان‌، روی‍ک‍ردی‌ ف‍راگ‍ی‍ر و ک‍ارب‍ردی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ل‍ش‍ک‍رب‍ل‍وک‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۵۸/۸,‭/ل۵ م۹,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: آری‍ا ق‍ل‍م‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۸۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد (م‍دی‍ری‍ت‌),ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6227-36-8

شماره مدرک: ک‌۲۷۳۴

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: