دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ای‍م‍ن‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ای‍م‍ن‍ی‌ توسط م‍ح‍م‍دف‍ام‌، ای‍رج‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ای‍م‍ن‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍دف‍ام‌، ای‍رج‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭DS,‭۵۹,‭/ک۴ خ۹۲,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۴۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍ه‍داش‍ت‌، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌,م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌,ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6792-23-5

شماره مدرک: ک‌۱۴۷۱

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs