دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌:

دانلود و مشخصات کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌: توسط واح‍دی‌، خ‍داداد 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌:

سرشناسه شخص / نام نویسنده: واح‍دی‌، خ‍داداد

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۴۷/۳,‭/و۲ م۹,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍رازان‍دی‍ش‌ س‍ب‍ز

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۴۷ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌ (ک‍ن‍ت‍رل‌ ه‍زی‍ن‍ه‌)

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8034-79-0

شماره مدرک: ک‌۲۶۹۶

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs