دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ه‍ارب‍ن‍ده‍ا (ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا و اج‍را)

دانلود و مشخصات کتاب م‍ه‍ارب‍ن‍ده‍ا (ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا و اج‍را) توسط ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍درض‍ا 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ه‍ارب‍ن‍ده‍ا (ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا و اج‍را)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍درض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TD,‭۶۷۱,‭/ح۴ م۹,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۸۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍ه‍ارب‍ن‍د,س‍ازه‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-160-115-6

شماره مدرک: ک‌۲۷۸۵

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs