دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ن‍اب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ توسط ل‍ی‌، س‍ول‌ 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ن‍اب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ل‍ی‌، س‍ول‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭Z,‭۶۷۵,‭/د۲ ل۹,‭۱۳۸۳

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: چ‍اپ‍ار

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۶۴ص‌

موضوع محتوای منبع: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ – ای‍ال‍ت‌ م‍ت‍ح‍ده‌ – م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍ازی‌ – ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا,ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا – ای‍ال‍ت‌ م‍ت‍ح‍ده‌ – م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍ازی‌ خ‍اص‌ – م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ – ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا,م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-7790-16-3

شماره مدرک: ک‌۱۰۰۴

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: