دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ توسط 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ وت‍روی‍ج‌ م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۰۶۷,‭/آ۲۸,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۲۱ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌- ذخ‍ی‍ره‌ ان‍رژی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-7588-07-0

شماره مدرک: ک‌۴۹

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: