دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ای‍ه‌ ای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ای‍ه‌ ای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ توسط م‍ی‍ل‍ی‌، م‍ال‍ک‍وم‌ 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ای‍ه‌ ای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ی‍ل‍ی‌، م‍ال‍ک‍وم‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۸۴۵,‭/م۹ م۷,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍راز پ‍وی‍ن‍ده‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: [۳۷۵] ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا,س‍ازه‌ – طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌,س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-04-2824-5

شماره مدرک: ک‌۱۶۶۶

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs