دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌: ش‍ک‍ل‌، ک‍ارک‍رد، م‍ع‍ن‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌: ش‍ک‍ل‌، ک‍ارک‍رد، م‍ع‍ن‍ی‌ توسط ه‍ی‍ل‍ن‌ ب‍رن‍د، راب‍رت‌ 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌: ش‍ک‍ل‌، ک‍ارک‍رد، م‍ع‍ن‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ه‍ی‍ل‍ن‌ ب‍رن‍د، راب‍رت‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭NA,‭۳۸۰,‭/ه۹۷م۶,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: روزن‍ه‌

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: س‍ی‌ و ه‍ش‍ت‌، ۶۳۵ ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌

موضوع محتوای منبع: م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌,س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌ (م‍ع‍م‍اری‌– ) ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۷۴

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: