دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ع‍ام‍لات‌ در ش‍ه‍رداری‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ع‍ام‍لات‌ در ش‍ه‍رداری‌ توسط 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ع‍ام‍لات‌ در ش‍ه‍رداری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HJ,‭۹۷۷۹,‭/فلا۹ م۶,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: راه‌ دان‌: س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا و ده‍ی‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍ش‍ور

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۳۲ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ش‍ه‍رداری‌ – ای‍ران‌ – ام‍ورم‍ال‍ی‌,ش‍ه‍رداری‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,م‍ع‍ام‍لات‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5950-40-3

شماره مدرک: ک‌۲۶۱۳

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs