دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ش‍ک‍لات‌ را ش‍ک‍لات‌ ک‍ن‍ی‍د

دانلود و مشخصات کتاب م‍ش‍ک‍لات‌ را ش‍ک‍لات‌ ک‍ن‍ی‍د توسط ل‍ع‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ش‍ک‍لات‌ را ش‍ک‍لات‌ ک‍ن‍ی‍د

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ل‍ع‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BF,‭۴۴۹,‭/ل۷ م۵,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ه‍ار س‍ب‍ز

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۱۶ص‌

موضوع محتوای منبع: م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌,م‍ش‍ک‍ل‌ گ‍ش‍ای‍ی‌,راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-91414-0-4

شماره مدرک: ک‌۲۹۹۱

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: