دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍رج‍ع‍ی‌ ب‍ر ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر + CompTIA Security

دانلود و مشخصات کتاب م‍رج‍ع‍ی‌ ب‍ر ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر + CompTIA Security توسط داوری‌ دول‍ت‌ آب‍ادی‌، م‍ج‍ی‍د 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍رج‍ع‍ی‌ ب‍ر ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر + CompTIA Security

سرشناسه شخص / نام نویسنده: داوری‌ دول‍ت‌ آب‍ادی‌، م‍ج‍ی‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۵۱۰۵/۵۹,‭/د۲ م۴,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، س‍خ‍ن‍وران‌، م‍ان‍ل‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۴۴ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ – اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا – ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2989-58-4

شماره مدرک: ک‌۲۴۶۴

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs