دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ج‍وش‍ک‍اری‌، درس‌ و ت‍م‍ری‍ن‌ – ج‍ل‍د اول‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ج‍وش‍ک‍اری‌، درس‌ و ت‍م‍ری‍ن‌ – ج‍ل‍د اول‌ توسط ج‍ف‍وس‌ ، لاری‌ ،۱۹۴۶ – م‌ 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ج‍وش‍ک‍اری‌، درس‌ و ت‍م‍ری‍ن‌ – ج‍ل‍د اول‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ج‍ف‍وس‌ ، لاری‌ ،۱۹۴۶ – م‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۲۲۷,‭/ج۷م۴,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: طراح‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۲ج‌ .: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ج‍وش‍ک‍اری‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۶۶

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs