دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ SQL Server 2008 [اس‌. ک‍ی‍و. ال‌ س‍رور۲۰۰۸ ]

دانلود و مشخصات کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ SQL Server 2008 [اس‌. ک‍ی‍و. ال‌ س‍رور۲۰۰۸ ] توسط وی‍ئ‍را، راب‍رت‌ 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ SQL Server 2008 [اس‌. ک‍ی‍و. ال‌ س‍رور۲۰۰۸ ]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وی‍ئ‍را، راب‍رت‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QAV,‭۶/۹,‭/پ۲ و۹۷,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: آت‍ی‌ ن‍گ‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۷۳۲ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: س‍رور اس‌. ک‍ی‍و. ال‌,پ‍ای‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ راب‍طه‌ ای‌,پ‍ای‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-90680-5-0

شماره مدرک: ک‌۱۱۳۴

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs