دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ اس‍ت‍ان‍دارد ق‍طع‍ات‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ اس‍ت‍ان‍دارد ق‍طع‍ات‌ توسط ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ اس‍ت‍ان‍دارد ق‍طع‍ات‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۲۴۳,‭/ع۲ م۴,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ه‍ا دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: ق‍طع‍ات‌ م‍اش‍ی‍ن‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8795-96-7

شماره مدرک: ک‌۲۴۰۳

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs