دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ Revit architecture

دانلود و مشخصات کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ Revit architecture توسط م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ Revit architecture

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭NA,‭۲۷۲۸,‭/م۳ م۴,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، زان‍ی‍س‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۹۶ص‌.: م‍ص‍ور، (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)

موضوع محتوای منبع: م‍ع‍م‍اری‌ – رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌ – طراح‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر,م‍ع‍م‍اری‌ – طراح‍ی‌ – داده‌ پ‍ردازی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6021-39-3

شماره مدرک: ک‌۲۳۷۲

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs