دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ و رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ توسط ش‍رم‍وره‍ورن‌، ج‍ان‌ 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ و رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍رم‍وره‍ورن‌، ج‍ان‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۵۸/۷,‭/ش۳۶ م۴۲,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍دی‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ب‍ی‍س‍ت‌، ۵۷۴ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌,م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-92232-6-6

شماره مدرک: ک‌۲۵۰۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs