دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ری‍س‍ک‌ (ج‍ل‍د اول‌)

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ری‍س‍ک‌ (ج‍ل‍د اول‌) توسط ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌، م‍ه‍دی‌ 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ری‍س‍ک‌ (ج‍ل‍د اول‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌، م‍ه‍دی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۶۱,‭/ج۹ م۴,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۴ص‌.۳ ج‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌,خ‍طر س‍ن‍ج‍ی‌,خ‍طر س‍ن‍ج‍ی‌ – روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌,م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ – خ‍طرس‍ن‍ج‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2983-87-2

شماره مدرک: ک‌۲۶۵۳

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs