دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍وف‍ق‌ ک‍ار گ‍روه‍ی‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ م‍وف‍ق‌ ک‍ار گ‍روه‍ی‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ توسط وی‍ل‌ ک‍اک‍س‌، گ‍راه‍ام‌ 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ م‍وف‍ق‌ ک‍ار گ‍روه‍ی‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وی‍ل‌ ک‍اک‍س‌، گ‍راه‍ام‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۶۶,‭/و۹م۴,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۹۴ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: گ‍روه‍ه‍ای‌ ک‍ار,م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۲۸

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs