دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ توسط اوب‍رم‍ای‍ر، ن‍ان‍س‍ی‌ 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اوب‍رم‍ای‍ر، ن‍ان‍س‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭GV,‭۰/۲,‭/ فلا ۸ م ۴,‭۱۳۷۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: XI ، ۲۹۶ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ن‍ظام‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۹۶۲

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs