دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍دل‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ EFQM وی‍رای‍ش‌ ۲۰۱۰ (ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ س‍والات‌ خ‍ودارزی‍اب‍ی‌)

دانلود و مشخصات کتاب م‍دل‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ EFQM وی‍رای‍ش‌ ۲۰۱۰ (ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ س‍والات‌ خ‍ودارزی‍اب‍ی‌) توسط ام‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دل‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ EFQM وی‍رای‍ش‌ ۲۰۱۰ (ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ س‍والات‌ خ‍ودارزی‍اب‍ی‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ام‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۶۲/۱۵,‭/فلا۷۷ م۴,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: آت‍ی‌ ن‍گ‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۹۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر – م‍دی‍ری‍ت‌,ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر در دول‍ت‌,س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ک‍ارآم‍د – ارزش‍ی‍اب‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6004-03-7

شماره مدرک: ک‌۲۸۹۵

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs