دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ص‍وب‍ات‌ و م‍س‍ت‍ن‍دات‌ اس‍ت‍ق‍رار چ‍رخ‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ه‍ره‌وری‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ص‍وب‍ات‌ و م‍س‍ت‍ن‍دات‌ اس‍ت‍ق‍رار چ‍رخ‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ توسط 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ص‍وب‍ات‌ و م‍س‍ت‍ن‍دات‌ اس‍ت‍ق‍رار چ‍رخ‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ه‍ره‌وری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۵۷,‭/م۳۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ادارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: ه‍ش‍ت‌، ۹۹ ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍ه‍ره‌وری‌ — م‍دی‍ری‍ت‌,ب‍ه‍ره‌وری‌ — ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌,ب‍ه‍ره‌وری‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۳۴

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs