دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ام‍ور گ‍م‍رک‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ام‍ور گ‍م‍رک‍ی‌ توسط 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ام‍ور گ‍م‍رک‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۶۴۵,‭/آ۲۸,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍رازش‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۳ص‌

موضوع محتوای منبع: گ‍م‍رک‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,ص‍ادرات‌ و واردات‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-93626-5-3

شماره مدرک: ک‌۲۸۱۴

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs