دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ و اداری‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا، ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا، دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ و اداری‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا، ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا، دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا توسط ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ و اداری‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا، ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا، دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۲۹۷۰,‭/آ۲۸,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دی‍دار

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: چ‍ه‍ل‌،۱۴۹۸ ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ – ای‍ران‌ – آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا,ای‍ران‌ – ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ – ح‍ق‍وق‌ و م‍زای‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8786-60-6

شماره مدرک: ک‌۱۰۱۱

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: