دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ اس‍ت‍ان‌، ش‍ه‍ر، ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌، روس‍ت‍ا و ش‍ه‍رداری‌: ق‍ان‍ون‌ م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ …

دانلود و مشخصات کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ اس‍ت‍ان‌، ش‍ه‍ر، ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌، روس‍ت‍ا و ش‍ه‍رداری‌: ق‍ان‍ون‌ م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ … توسط 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ اس‍ت‍ان‌، ش‍ه‍ر، ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌، روس‍ت‍ا و ش‍ه‍رداری‌: ق‍ان‍ون‌ م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ …

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۲۹۳۷,‭/آ۲۸,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دی‍دار

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ب‍ی‍س‍ت‌ و ش‍ش‌، ۱۴۹۶ ص‌

موضوع محتوای منبع: ش‍ه‍رداری‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-104-055-9

شماره مدرک: ک‌۲۰۳۳

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs