دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌ ق‍رارداد در طرح‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌ ق‍رارداد در طرح‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌ توسط ف‍رش‍ادف‍ر، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌ ق‍رارداد در طرح‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ف‍رش‍ادف‍ر، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HC,‭۴۸۰,‭/ط۴ ف۴,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍وآور

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۷۶ص‌

موضوع محتوای منبع: طرح‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ – ای‍ران‌ – ق‍رارداده‍ا,طرح‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ – ای‍ران‌ – ق‍رارداده‍ا- ف‍رم‌ ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2804-70-2

شماره مدرک: ک‌۳۲۱۲

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: