دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ت‍ره‌ و ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ م‍ق‍ادی‍ر ک‍ار (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب م‍ت‍ره‌ و ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ م‍ق‍ادی‍ر ک‍ار (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ت‍ره‌ و ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ م‍ق‍ادی‍ر ک‍ار (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۶۸۲/۲۶,‭/ن۷ م۲,‭۱۳۸۹ ۲.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۷۲ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ – ب‍رآورد

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8771-58-9

شماره مدرک: ک‌۲۷۸۹

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs