دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ب‍ان‍ی‌ طراح‍ی‌ ش‍ه‍ری‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ طراح‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ توسط ه‍دم‍ن‌، ری‍چ‍ارد 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ب‍ان‍ی‌ طراح‍ی‌ ش‍ه‍ری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ه‍دم‍ن‌، ری‍چ‍ارد

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭NA,‭۹۰۳۱,‭/ه۴م۲,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۸۰ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ش‍ه‍رس‍ازی‌,م‍ع‍م‍اری‌ — طراح‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۵۳

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs