دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد

دانلود و مشخصات کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد توسط ه‍ارب‍ر، ج‍ری‌ ال‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ه‍ارب‍ر، ج‍ری‌ ال‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/ه۱۶ فلا۲۶,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۱۹ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: اج‍رای‌ ک‍ار – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,اج‍رای‌ ک‍ار – ارزش‍ی‍اب‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8896-78-7

شماره مدرک: ک‌۲۱۱۸

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs