دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در ورزش‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در ورزش‌ توسط ن‍ادری‍ان‌ ج‍ه‍رم‍ی‌، م‍س‍ع‍ود 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ب‍ان‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در ورزش‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ن‍ادری‍ان‌ ج‍ه‍رم‍ی‌، م‍س‍ع‍ود

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭GV,‭۷۷۰۶/۵,‭/ن۲ م۲۱,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۸۸ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ورزش‌ – ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-206-023-8

شماره مدرک: ک‌۱۱۸۰

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs