دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

دانلود و مشخصات کتاب م‍اه‍ف‍ر توسط ج‍ه‍ان‌ آرا، م‍رض‍ی‍ه‌ 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍اه‍ف‍ر

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ج‍ه‍ان‌ آرا، م‍رض‍ی‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PIR,‭۸۰۱۱,‭/ه۲۶۲۳ م۲,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر آری‍ن‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۹۱۸ص‌

موضوع محتوای منبع: داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ – ق‍رن‌۱۴

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6893-00-6

شماره مدرک: ک‌۳۲۴۱

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs