دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍اده‌ واح‍ده‌ و ت‍ب‍ص‍ره‌ه‍ای‌ ق‍ان‍ون‌ ب‍ودج‍ه‌ س‍ال‌ ۱۳۸۴ ک‍ل‌ ک‍ش‍ور: م‍ص‍وب‌ ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍اده‌ واح‍ده‌ و ت‍ب‍ص‍ره‌ه‍ای‌ ق‍ان‍ون‌ ب‍ودج‍ه‌ س‍ال‌ ۱۳۸۴ ک‍ل‌ ک‍ش‍ور: م‍ص‍وب‌ ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ توسط ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌ 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍اده‌ واح‍ده‌ و ت‍ب‍ص‍ره‌ه‍ای‌ ق‍ان‍ون‌ ب‍ودج‍ه‌ س‍ال‌ ۱۳۸۴ ک‍ل‌ ک‍ش‍ور: م‍ص‍وب‌ ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۵۲۸,‭آ۲۷,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ی‍وم‍رث‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۲۵ص‌.

موضوع محتوای منبع: ب‍ودج‍ه‌ — ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ — ای‍ران‌,ب‍ودج‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌ — ای‍ران‌,ای‍ران‌ — ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6266-47-6

شماره مدرک: ک‌۱۵۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: