دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ لان‍گ‍م‍ن‌ ه‍ن‍دی‌ ل‍رن‍ر ز دی‍ک‍ش‍ن‍ری‌ آو ام‍ری‍ک‍ن‌ ای‍ن‍گ‍ل‍ی‍ش‌

دانلود و مشخصات کتاب لان‍گ‍م‍ن‌ ه‍ن‍دی‌ ل‍رن‍ر ز دی‍ک‍ش‍ن‍ری‌ آو ام‍ری‍ک‍ن‌ ای‍ن‍گ‍ل‍ی‍ش‌ توسط 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: لان‍گ‍م‍ن‌ ه‍ن‍دی‌ ل‍رن‍ر ز دی‍ک‍ش‍ن‍ری‌ آو ام‍ری‍ک‍ن‌ ای‍ن‍گ‍ل‍ی‍ش‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PE,‭۲۸۳۵,‭/ل۲,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍م‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ — واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۳۹

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs