دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ق‍رارداده‍ا و ق‍وان‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و س‍از ض‍واب‍ط س‍اخ‍ت‌ و س‍از ش‍ه‍ری‌، ق‍رارداد طراح‍ی‌ …

دانلود و مشخصات کتاب ق‍رارداده‍ا و ق‍وان‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و س‍از ض‍واب‍ط س‍اخ‍ت‌ و س‍از ش‍ه‍ری‌، ق‍رارداد طراح‍ی‌ … توسط پ‍وراس‍د، ع‍ل‍ی‍رض‍ا 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ق‍رارداده‍ا و ق‍وان‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و س‍از ض‍واب‍ط س‍اخ‍ت‌ و س‍از ش‍ه‍ری‌، ق‍رارداد طراح‍ی‌ …

سرشناسه شخص / نام نویسنده: پ‍وراس‍د، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۱۴۵,‭/پ۸۳ ک۲,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۹۴ص‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ای‍ران‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,ک‍ت‍اب‌ زرد س‍اخ‍ت‍م‍ان‌؛ [۴]

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5203-17-2 :هرود,978-600-5203-29-5

شماره مدرک: ک‌۱۸۸۸

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: