دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ق‍رارداده‍ای‌ طرح‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ق‍رارداده‍ای‌ طرح‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌ توسط ع‍ظی‍م‍ی‌ آق‍داش‌، م‍ح‍م‍د 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ق‍رارداده‍ای‌ طرح‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍ظی‍م‍ی‌ آق‍داش‌، م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HC,‭۴۸۰,‭/ط۴ ع۶,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: پ‍ارس‍ی‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۴۶ص‌

موضوع محتوای منبع: طرح‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ – ای‍ران‌ – ق‍رارداده‍ا,پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌- ق‍وان‍ی‍ن‌ وم‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-7010-01-3

شماره مدرک: ک‌۳۲۱۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs