دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ق‍درت‌ ان‍ت‍ق‍اد س‍ازن‍ده‌

دانلود و مشخصات کتاب ق‍درت‌ ان‍ت‍ق‍اد س‍ازن‍ده‌ توسط وای‍زی‍ن‍گ‍ر، ه‍ن‍دری‌ 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ق‍درت‌ ان‍ت‍ق‍اد س‍ازن‍ده‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وای‍زی‍ن‍گ‍ر، ه‍ن‍دری‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BF,‭۶۳۷,‭/فلا۸و۱۶,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۶۰ص‌

موضوع محتوای منبع: ان‍ت‍ق‍اد ش‍خ‍ص‍ی‌,روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۶۲

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: