دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ق‍ان‍ون‌ ب‍ودج‍ه‌ س‍ال‌ ۱۳۹۰ ک‍ل‌ ک‍ش‍ور م‍ص‍وب‌ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ …

دانلود و مشخصات کتاب ق‍ان‍ون‌ ب‍ودج‍ه‌ س‍ال‌ ۱۳۹۰ ک‍ل‌ ک‍ش‍ور م‍ص‍وب‌ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ … توسط 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ق‍ان‍ون‌ ب‍ودج‍ه‌ س‍ال‌ ۱۳۹۰ ک‍ل‌ ک‍ش‍ور م‍ص‍وب‌ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ …

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۵۲۸,‭/آ۲۷,‭۱۳۹۰ ۲ ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۸۴ص‌.؛۱۷ * ۱۲س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۹۳-۱۳۸۹ ,ب‍ودج‍ه‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,ب‍ودج‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ای‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,ای‍ران‌ – ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6208-08-4

شماره مدرک: ک‌۱۸۵۹

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: