دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ق‍ان‍ون‌ ب‍ودج‍ه‌س‍ال‌ ۱۳۷۸ ک‍ل‌ ک‍ش‍ور

دانلود و مشخصات کتاب ق‍ان‍ون‌ ب‍ودج‍ه‌س‍ال‌ ۱۳۷۸ ک‍ل‌ ک‍ش‍ور توسط 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ق‍ان‍ون‌ ب‍ودج‍ه‌س‍ال‌ ۱۳۷۸ ک‍ل‌ ک‍ش‍ور

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۵۲۸,‭/آ۲۸,‭۱۳۷۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: اداره‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍ج‍ل‍س‌

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۵۵ص‌

موضوع محتوای منبع: ب‍ودج‍ه‌ — ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ — ای‍ران‌,ای‍ران‌ — ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۶۵

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs