دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ق‍ان‍ون‌ ام‍ور گ‍م‍رک‍ی‌ و (( آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ اج‍رای‍ی‌ آن‌ ))

دانلود و مشخصات کتاب ق‍ان‍ون‌ ام‍ور گ‍م‍رک‍ی‌ و (( آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ اج‍رای‍ی‌ آن‌ )) توسط 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ق‍ان‍ون‌ ام‍ور گ‍م‍رک‍ی‌ و (( آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ اج‍رای‍ی‌ آن‌ ))

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۶۴۵,‭/آ۲۸,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ه‌، ۳۰۸ ص‌

موضوع محتوای منبع: گ‍م‍رک‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,گ‍م‍رک‌ – آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – ای‍ران‌,ت‍ع‍رف‍ه‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-468-014-4

شماره مدرک: ک‌۱۱۰۲

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: