دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ف‍ک‍ر ب‍ه‍ب‍ود: ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در م‍ش‍ت‍رک‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و س‍ازم‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ک‍ر ب‍ه‍ب‍ود: ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در م‍ش‍ت‍رک‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و س‍ازم‍ان‍ی‌ توسط ب‍ی‍ن‍ش‌، م‍س‍ع‍ود 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ک‍ر ب‍ه‍ب‍ود: ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در م‍ش‍ت‍رک‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و س‍ازم‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ی‍ن‍ش‌، م‍س‍ع‍ود

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BF,‭۶۳۷,‭/خ۸۷ ب۹,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۸۵ص‌

موضوع محتوای منبع: خ‍ود راه‍ب‍ری‌,ت‍ح‍ول‌ (روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌),ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌,م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2841-31-8

شماره مدرک: ک‌۲۰۹۳

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs